Organizacja Maratonów Zumby

Na przestrzeni ostatnich lat wraz z ZUMBA team Częstochowa współorganizowałem kilka maratonów zumbowych, z których dochód przekazywany był na rzecz hospicjum oraz Julii Janik chorej na nowotwór złośliwy tkanek miękkich i kości. Co ważne dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu ludzi uczestniczących w przygotowanym przez nas wydarzeniu udało się pomóc wielu potrzebującym osobom.