Działalność Społeczna

Swoje doświadczenie zacząłem zdobywać w szkole średniej, gdzie przez dwa lata byłem Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy oraz szefem Federacji Młodzieżowych Rad Miast. W tym samym czasie w 2007 roku byłem głównym koordynatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz szefowałem organizacji sylwestrowej nocy w Częstochowie. Za wkład w organizację XV Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymałem specjalne podziękowanie z rąk Jurka Owsiaka, co było dla mnie ogromnym wyróżnieniem.